ontdek kenya safaris logo

ONTDEK KENYA
SAFARI'S

UK flag british flag

ONTDEK KENYA'S REISVOORWAARDEN

Reservaties en betaling

Uw reservatie wordt van kracht bij het betalen van een voorschot van 25% van de totale kost van de reis. Het resterende bedrag moet betaald worden minimum 45 dagen voor aanvang van de reis. Indien het volledige bedrag niet aan ons is overgemaakt tegen de uiterste betaaldatum, behoudt Ontdek Kenya zich het recht om de reis te annuleren en gelden de hieronder vermelde annulatiekosten.


Annulatiekosten

De hieronder vermelde kosten zijn van kracht in geval van annulatie. Om uw reis te annuleren, dient u Ontdek Kenya onmiddellijk schriftelijk hiervan op de hoogte brengen.


Annulatie Kost
40 dagen of meer voor aanvang van de reis

39 tot 14 dagen voor aanvang van de reis

13 tot 0 dagen voor aanvang van de reis
25 % van de totale kost van de reis

50 % ovan de totale kost van de reis

100 % van de totale kost van de reis


Prijzen

De prijzen voor de reizen vermeld in onze web site, kunnen steeds worden aangepast. De exacte prijs zal u per E-mail worden meegedeeld, vooraleer u bij ons boekt.


Verzekering

Op onze reizen bent u niet verzekerd. We raden dan ook aan dat u voorafgaand een verzekering afsluit dat u en uw goederen volledig verzekert voor de periode dat u met Ontdek Kenya reist, dit geldt ook indien u wenst ballonvaart(en) te doen of u te verplaatsen per (zweef)vliegtuig. We raden u ook aan om een sluitende annulatieverzekering af te sluiten.

We kunnen voor u een verzekering afsluiten met de Vliegende Dokters voor de duur van uw verblijf in Kenia. Deze verzekering dekt de kosten van het vervoer per vliegtuig vanaf het dichtstbijzijnde vliegveld naar een hospitaal in Nairobi. De hospitalisatiekosten (en eventuele kosten van repatriatie) worden niet gedekt door deze verzekering.


Aansprakelijkheid

a) Niettegenstaande het feit dat we alles in het werk zetten om u en uw persoonlijke bezittingen veilig en gezond door Kenia te laten reizen, is Ontdek Kenya niet aansprakelijk voor ongeval, verwonding, ziekte of sterfgeval tijdens de reis of bij verlies, beschadiging of diefstal van uw persoonlijke goederen. We zijn ook niet aansprakelijk voor mogelijke vertragingen in het programma. De klant erkent dat het deelnemen aan een avontuurlijke reis een zekere mate van risico inhoudt. De dieren in de parken zijn wild en gevaarlijk en het gebeurt dat u op reis met Ontdek Kenya kortbij het wild zult komen. We houden u er aan dat u voorzichtig bent en een veilige afstand met het wild bewaart. Het gebeurt slechts zelden dat het wild gaat aanvallen, maar Ontdek Kenya kan niet garanderen dat dat niet kan gebeuren. Vele van de tentenkampen en lodges zijn niet omheind. Noch Ontdek Kenya, zijn werknemers of de partners in het buitenland waarmee samengewerkt wordt, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen in de parken en tijdens het ondernemen van een avontuurlijke activiteit door ons aangeboden.

b) De aansprakelijkheid van Ontdek Kenya wat betreft de passagiers vervoerd in de wagens van de firma of van gehuurde wagens wordt enkel en alleen omschreven door de Keniaanse wetgeving. Elke eis/vordering is onderworpen aan de rechtspraak van de Keniaanse rechtbank. Ontdek Kenya behoudt het recht om de door ons geleverde diensten te laten uitvoeren door derden.

c) Wij zijn niet aansprakelijk voor, en betalen ook geen compensatie in geval van vertraging of het niet bij machte zijn van het uitvoeren van het programma in geval van overmacht. Onder overmacht verstaan we alle onvoorziene of onvermijdelijke omstandigheden waarover Ontdek Kenya geen controle heeft. Deze omstandigheden omsluiten oorlog, dreiging tot oorlog, opstanden, betogingen, burgeroorlog, terroristische aanslagen, natuurrampen, ongewone weer/klimatoligische omstandigheden, brand, enz.


Terugbetaling

Uw reis wordt niet (volledig of gedeeltelijk) terugbetaald in geval u niet aan de reis deelneemt, aankomt na de geprogrammeerde aanvangsdatum of indien u om redenen de reis dient af te breken. Het is uw verantwoordelijkheid om op de afgesproken plaats te zijn op het afgesproken ogenblik. U dient alle kosten te betalen (voor bijvoorbeeld extra vervoer) bij het niet naleven van deze overeenkomst.


Verandering van het reisschema

Ontdek Kenya behoudt zich het recht om, bij onvoorziene omstandigheden, het reisschema aan te passen. Dit kan gebeuren zowel voor of nadat u bij ons geboekt hebt. De meeste aanpassingen zullen echter kleinigheden zijn. Indien we grondige aanpassingen moeten maken, zullen we u zo vroeg mogelijk hiervan op de hoogte brengen. In dit geval kunt u ofwel de voorgestelde aanpassing aanvaarden of uw reis aflassen en betalen wij 100% van het reeds betaalde bedrag terug.


Klachten

Het is uiteraard onze betrachting om uw reis zo rimpelloos mogelijk te laten verlopen. In het geval van een probleem, gelieve de reisleider hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen, aangezien de meeste problemen onmiddellijk kunnen worden verholpen. Indien u echter na afloop van de reis nog steeds ontevreden bent, gelieve ons dan schriftelijk, maximum 25 dagen na het einde van de reis, hiervan op de hoogte te brengen. We zijn niet verantwoordelijk voor klachten die binnenkomen nadat deze periode is verstreken.


Wetgeving

Het aangegane contract tussen de klant en Ontdek Kenya bij het boeken van een reis, is opgesteld volgens de Keniaanse wetgeving en zal dan ook in regel met dezelfde wetgeving worden uitgevoerd. Geschillen in verband met dit contract kunnen enkel in een Keniaanse rechtbank worden betwist.

Bij boeking en betaling van het voorschot verklaart u zich akkoord met de bovenvermelde betalingsvoorwaarden en de annulatie-, verzekerings- en aansprakelijkheidsclausules