ontdek kenya safaris logo
ONTDEK KENYA

Voor actieve & avontuurlijke safari's
facebook,ontdek kenya,kenia,wandelen,reizen,safari's,safaris,vogelen,
vogels kijken,fotografie,fotograferen,fotoreis,afrika,safarireis,toerisme,tourisme twitter,ontdek kenya,kenia,wandelen,reizen,safari's,safaris,vogelen,
vogels kijken,fotografie,fotograferen,fotoreis,afrika,safarireis,toerisme,tourisme UK-flag british flag


BEDREIGDE DIEREN

Keniaans wild dat onder druk staat


Het toerisme in Kenia hangt vooral af van het grote wild. De hamvraag is: "Voor hoe lang nog?"

Is de kans reel dat onze kinderen of kleinkinderen enkel nog het wild in de savanne zullen kunnen zien op onze foto's of video's? Zullen die dieren enkel nog te zien zijn in de zoo?

Wij van Ontdek Kenya zijn er ons van bewust dat het overleven van het toerisme en daarmee n van de grootste bronnen van inkomsten voor Kenya, volledig afhangen van dat wild en de nationale parken die meer en meer onder druk komen te staan door de snel groeiende bevolking.

Veel toeristen keren terug naar huis met het idee dat alles okee is met het wild in Afrika nadat ze vanaf het balkon van hun hotel een groep van 20 of meer olifanten hebben zien drinken of op safari een aantal leeuwen een buffel hebben zien verslinden.

Feit is dat het wild in aantal er snel op achteruit gaat. Daar zijn diverse redens voor:

1) De droogte: steeds vaker hebben we af te rekenen met lange periodes van grote droogte. We moeten daarbij niet enkel de globale klimaatsverandering met de vinger wijzen.

In Kenya worden de belangrijkste gebieden waar drinkwater wordt opgevangen steeds kleiner. Als gevolg daarvan is er niet genoeg zoetwater meer voor het wild in parken Masai Mara, Amboseli, Nairobi National Park of Lake Nakuru.

Het gebeurt meer en meer dat het wild uit de parken gaat op zoek naar eten en drinken en daarbij veel schade berokkent aan de boerderijen in de omgeving. Je ziet van hier dat de boeren daar niet gelukkig mee zijn.


Kenya wildlife - hippos near the Mara River.
Nijlpaarden blijven overdag meestal in het water
om zich te beschermen tegen de felle zon.


In 2009 was van de spectaculaire trektocht van de gnoe's over de Mararivier geen sprake. De rivier was gereduceerd tot een modderpoel. Dat was goed nieuws voor de gnoe's maar dan weer slecht voor de krokodillen die nu niet vanuit het diepe water het wild konden aanvallen.

Voor de nijlpaarden was er een gelijkaardig probleem. Zij hebben vrij diep water nodig om zich, gedurende de dag, te beschermen tegen de felle zon.

Vele van de zwakkere dieren werden uit de snel krimpende waterpoelen verdreven en hebben het dan ook niet overleefd.

2) De snel toenemende bebouwing: dit is vooral te zien in en rond Masai Mara. Het succes van Masai Mara dreigt ook zijn ondergang te worden.

Het park is omringd door constant groeiende dorpen en overal komen nieuwe kampen en lodges op met afsluitingen er rond die de vrije doorgang van het wild belemmeren.

3) De plaatselijke bevolking heeft weinig of geen baat bij de nationale parken. Het toerisme mag dan n van de grootste bronnen van inkomsten zijn voor Kenia, als de plaatselijke bevolking er niets aan verdient, gaat die snel over tot stropen of het doden van de wilde dieren als die het vee aanvallen of de boerderijen verwoest.

Endangered African wildlife.Endangered wild animals.
Foto van Mary Podesta genomen in het
Aberdare National Park in mei 2009


De pijl op de foto toont een snijwonde in de slurf van de olifant. De olifant is allicht in een snaar terecht gekomen. De tweede foto toont aan dat drinken met een kapotte slurf heel moeilijk is. Hoogst waarschijnlijk zal de olifant het niet lang meer uitzingen.

Dodelijk voor het wild zijn de volgende zaken:

1) Snaren: de "georganiseerde" stropers op zoek naar slagtanden of hoorns gebruiken meestal geweren maar de plaatselijke bevolking die het wild wil voor het vlees gebruiken nog steeds snaren om het wild te vangen.

De snaar betekent een langzame en pijnlijke dood voor het wild dat er in terecht komt. De zeldzame dieren die er weten uit te ontsnappen, houden er meestal dodelijke letsels aan over.

Snaren zijn jammer genoeg heel effectief: je kan er van de kleinste dikdik tot gazelles, zebra's en zelfs olifanten mee vangen.


African wildlife - a snare.


Zowel onze gidsen als onze klanten keren vaak terug van de wandeling met snaren die ze onderweg opgeraapt hebben. We moedigen iedereen aan om dit te doen.

2) Vergif: wat op de foto een gezonde kool lijkt, zit boordevol gif. Dit wordt vooral gebruikt om olifanten die de boerderijen binnendringen te doden.

Leeuwen, hiena's en luipaarden worden vergiftigd met een stuk vlees dat op het pad gelegd wordt. Jakhalsen, vossen en andere kleine roofdieren zijn eveneens slachtoffer van deze manier van vergiftigen.


Poisoned cabbage as bait for the endangered African wildlife.Poison as bait for the endangered Kenya wildlife.